Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0297(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0277/2013

Ingivna texter :

A7-0277/2013

Debatter :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Röstförklaringar
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Röstförklaringar
PV 12/03/2014 - 8.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Protokoll
Onsdagen den 9 oktober 2013 - Strasbourg

8.1. Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0413)

Inlägg:

- József Szájer yttrade sig om PPE-gruppens omröstningslista.

- Christian Engström yttrade sig om genomförandet av omröstningen.

- Cristina Gutiérrez-Cortines föreslog en teknisk korrigering av ändringsförslag 110.

- Michael Gahler meddelade ett fel i PPE-gruppens omröstningslista (ändringsförslagen 79/112).

- Bogusław Sonik yttrade sig om omröstningen om ändringsförslagen 79 och 126.

- Andrea Zanoni (föredragande) föreslog att betänkandet skulle återförvisas till utskottet, i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände denna begäran genom ONU (332 röster för, 311 röster emot, 14 nedlagda röster).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy