Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

8. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
Πλήρη Πρακτικά

8.1. Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I (ψηφοφορία)

8.2. Μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου