Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 9 oktober 2013 - Straatsburg

8. Stemmingen (voortzetting)
Volledige verslagen

8.1. Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ***I (stemming)

8.2. Maatregelen van de EU en de lidstaten ten aanzien van de vluchtelingenstroom ten gevolge van het conflict in Syrië (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid