Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0427(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0232/2013

Indgivne tekster :

A7-0232/2013

Forhandlinger :

PV 09/10/2013 - 18
CRE 09/10/2013 - 18

Afstemninger :

PV 10/10/2013 - 9.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0416

Protokol
Onsdag den 9. oktober 2013 - Strasbourg

18. Et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur) ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jan Mulder (A7-0232/2013)

Jan Mulder forelagde betænkningen.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Dominique Riquet (ordfører for udtalelse fra BUDG) og Marco Scurria for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for EFD-Gruppen, Véronique Mathieu Houillon, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Marlene Mizzi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hubert Pirker, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino og Petru Constantin Luhan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Metsola, Janusz Władysław Zemke, Tarja Cronberg, Timothy Kirkhope, Sandra Petrović Jakovina og Jaroslav Paška.

Talere: Cecilia Malmström og Jan Mulder.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.2 i protokollen af 10.10.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik