Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0427(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0232/2013

Esitatud tekstid :

A7-0232/2013

Arutelud :

PV 09/10/2013 - 18
CRE 09/10/2013 - 18

Hääletused :

PV 10/10/2013 - 9.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0416

Protokoll
Kolmapäev, 9. oktoober 2013 - Strasbourg

18. Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR) ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jan Mulder (A7-0232/2013)

Jan Mulder tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Dominique Riquet (BUDG komisjoni arvamuse koostaja) ja Marco Scurria fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, Véronique Mathieu Houillon, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Marlene Mizzi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hubert Pirker, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino ja Petru Constantin Luhan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Roberta Metsola, Janusz Władysław Zemke, Tarja Cronberg, Timothy Kirkhope, Sandra Petrović Jakovina ja Jaroslav Paška.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Jan Mulder.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.10.2013 protokolli punkt 9.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika