Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0427(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0232/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0232/2013

Keskustelut :

PV 09/10/2013 - 18
CRE 09/10/2013 - 18

Äänestykset :

PV 10/10/2013 - 9.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0416

Pöytäkirja
Keskiviikko 9. lokakuuta 2013 - Strasbourg

18. Euroopan rajavartiointijärjestelmä (Eurosur) ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan rajavartiointijärjestelmän (Eurosur) perustamisesta [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jan Mulder (A7-0232/2013)

Jan Mulder esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dominique Riquet (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Marco Scurria PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Puheenvuorot: Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Franziska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, Véronique Mathieu Houillon, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Marlene Mizzi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hubert Pirker, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino ja Petru Constantin Luhan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Roberta Metsola, Janusz Władysław Zemke, Tarja Cronberg, Timothy Kirkhope, Sandra Petrović Jakovina ja Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Jan Mulder.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.10.2013, kohta 9.2

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö