Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0427(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0232/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0232/2013

Viták :

PV 09/10/2013 - 18
CRE 09/10/2013 - 18

Szavazatok :

PV 10/10/2013 - 9.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0416

Jegyzőkönyv
2013. október 9., Szerda - Strasbourg

18. Az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozása ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Javaslat az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jan Mulder (A7-0232/2013)

Jan Mulder előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Dominique Riquet (a BUDG bizottság véleményének előadója) és Marco Scurria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal: Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Franziska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Véronique Mathieu Houillon, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Marlene Mizzi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hubert Pirker, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino és Petru Constantin Luhan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Metsola, Janusz Władysław Zemke, Tarja Cronberg, Timothy Kirkhope, Sandra Petrović Jakovina és Jaroslav Paška.

Felszólal: Cecilia Malmström és Jan Mulder.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a 2013. október 10-i jegyzkönyv 9.2. pontja.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat