Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0427(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0232/2013

Texte depuse :

A7-0232/2013

Dezbateri :

PV 09/10/2013 - 18
CRE 09/10/2013 - 18

Voturi :

PV 10/10/2013 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0416

Proces-verbal
Miercuri, 9 octombrie 2013 - Strasbourg

18. Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Jan Mulder (A7-0232/2013)

Jan Mulder şi-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Dominique Riquet (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG) şi Marco Scurria, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit: Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Franziska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului EFD, Véronique Mathieu Houillon, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Marlene Mizzi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hubert Pirker, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino şi Petru Constantin Luhan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Roberta Metsola, Janusz Władysław Zemke, Tarja Cronberg, Timothy Kirkhope, Sandra Petrović Jakovina şi Jaroslav Paška.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Jan Mulder.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.2 al PV din 10.10.2013

Aviz juridic - Politica de confidențialitate