Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 9. oktober 2013 - Strasbourg

19. Suspendering af SWIFT-aftalen som følge af NSA's overvågning (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Suspendering af SWIFT-aftalen som følge af NSA's overvågning (2013/2831(RSP))

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dimitar Stoyanov, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Krisztina Morvai, Axel Voss, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Claude Moraes, Willy Meyer, Martin Ehrenhauser, Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Francisco Sosa Wagner og Josef Weidenholzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Jaroslav Paška og Dimitar Stoyanov.

Cecilia Malmström tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik