Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 9. oktoober 2013 - Strasbourg

19. SWIFTi lepingu peatamine riikliku julgeolekuasutuse NSA jälgimistegevuse tõttu (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: SWIFTi lepingu peatamine riikliku julgeolekuasutuse NSA jälgimistegevuse tõttu (2013/2831(RSP))

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dimitar Stoyanov, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Krisztina Morvai, Axel Voss, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Claude Moraes, Willy Meyer, Martin Ehrenhauser, Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Francisco Sosa Wagner ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Jaroslav Paška ja Dimitar Stoyanov.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika