Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 9. lokakuuta 2013 - Strasbourg

19. SWIFT-sopimuksen keskeyttäminen NSA:n harjoittaman valvonnan vuoksi (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: SWIFT-sopimuksen keskeyttäminen NSA:n harjoittaman valvonnan vuoksi (2013/2831(RSP))

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dimitar Stoyanov, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Krisztina Morvai, Axel Voss, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Claude Moraes, Willy Meyer, Martin Ehrenhauser, Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Francisco Sosa Wagner ja Josef Weidenholzer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Jaroslav Paška ja Dimitar Stoyanov.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö