Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 9 octombrie 2013 - Strasbourg

19. Suspendarea Acordului SWIFT ca urmare a supravegherii efectuate de NSA (dezbatere)
CRE

Declaraţie a Comisiei: Suspendarea Acordului SWIFT ca urmare a supravegherii efectuate de NSA (2013/2831(RSP))

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Dimitar Stoyanov, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Krisztina Morvai, Axel Voss, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sophia in 't Veld, Claude Moraes, Willy Meyer, Martin Ehrenhauser, Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Francisco Sosa Wagner şi Josef Weidenholzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Jaroslav Paška şi Dimitar Stoyanov.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propunerile de rezoluţie, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: viitoarea perioadă de sesiune

Aviz juridic - Politica de confidențialitate