Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2586(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000067/2013 (B7-0501/2013)

Keskustelut :

PV 09/10/2013 - 20
CRE 09/10/2013 - 20

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 9. lokakuuta 2013 - Strasbourg

20. Rajatylittävän lainvalvontayhteistyön tehostaminen EU:ssa (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000067/2013) Juan Fernando López Aguilar kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta komissiolle: Rajojen yli tehtävän lainvalvontayhteistyön tehostaminen EU:ssa Prümin päätöksen täytäntöönpanon ja eurooppalaisen tietojenvaihtomallin (EIXM) avulla (2013/2586(RSP)) (B7-0501/2013)

Juan Fernando López Aguilar esitteli kysymyksen.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Monica Luisa Macovei, Wim van de Camp ja Marco Scurria.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petru Constantin Luhan ja Bogusław Liberadzki.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Juan Fernando López Aguilar kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta rajatylittävän lainvalvontayhteistyön vahvistamisesta EU:ssa: ”Prümin päätöksen” täytäntöönpano ja eurooppalainen tietojenvaihtomalli (EIXM) (2013/2586)(RSP)) (B7-0433/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.10.2013, kohta 9.5

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö