Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2586(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000067/2013 (B7-0501/2013)

Debatten :

PV 09/10/2013 - 20
CRE 09/10/2013 - 20

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 9 oktober 2013 - Straatsburg

20. Nauwere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rechtshandhaving in de EU (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000067/2013) van Juan Fernando López Aguilar namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, aan de Commissie: Nauwere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rechtshandhaving door de uitvoering van het "Prüm-besluit" en via het Europees model voor informatie-uitwisseling (EIXM) (2013/2586(RSP)) (B7-0501/2013)

Juan Fernando López Aguilar licht de vraag toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Monica Luisa Macovei, Wim van de Camp en Marco Scurria.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petru Constantin Luhan en Bogusław Liberadzki.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over het versterken van grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van rechtshandhaving in de EU: de tenuitvoerlegging van het Prüm-besluit en het Europees model voor informatie-uitwisseling (EIXM) (2013/2586(RSP)) (B7-0433/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 10.10.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid