Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 9. oktober 2013 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 4.EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien (forhandling)
 5.Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked ***I (forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB om samarbejdet om procedurer i forbindelse med den fælles tilsynsmekanisme (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.2.Antallet af og medlemstallet for de interparlamentariske delegationer, delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg, delegationerne til de parlamentariske samarbejdsudvalg og delegationerne til de multilaterale parlamentariske forsamlinger (afstemning)
  
6.3.Decharge 2011: Det Europæiske Råd og Rådet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.4.Fritidsfartøjer og personlige fartøjer ***I (afstemning)
  
6.5.Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked ***I (afstemning)
  
6.6.Aftale mellem EU og Armenien om lettelse af udstedelsen af visa *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.7.Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse *** (afstemning)
  
6.8.Fastlæggelse af en liste over tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer (afstemning)
  
6.9.Animalske fødevarer (afstemning)
  
6.10.Forhandlinger mellem EU og Kina om en bilateral investeringsaftale (afstemning)
  
6.11.Handelsforbindelserne EU-Taiwan (afstemning)
  
6.12.Tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer (afstemning)
 7.Højtideligt møde - Senegal
 8.Afstemningstid (fortsat)
  
8.1.Vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet ***I (afstemning)
  
8.2.EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 13.Romaernes situation (forhandling)
 14.Stigende højefløjsekstremisme i Europa (forhandling)
 15.CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (forhandling)
 16.Flygtningestrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa (forhandling)
 17.Udvalgenes sammensætning
 18.Et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur) ***I (forhandling)
 19.Suspendering af SWIFT-aftalen som følge af NSA's overvågning (forhandling)
 20.Styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde om retshåndhævelse i EU (forhandling)
 21.Fremtiden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (176 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1843 kb) 
 
Protokol (173 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (450 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (771 kb) 
 
Protokol (241 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (608 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1741 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik