Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2013. gada 9. oktobris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 4.ES un dalībvalstu veiktie pasākumi Sīrijas konflikta izraisīto bēgļu plūsmu problemātikas risināšanai (debates)
 5.Profesionālo kvalifikāciju atzīšana un administratīvā sadarbība, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ***I (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Iestāžu nolīguma noslēgšana starp Eiropas Parlamentu un ECB par sadarbību procedūrās, kuras saistītas ar vienoto uzraudzības mehānismu (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.2.Parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās parlamentārajās komitejās, ka arī delegāciju parlamentārajās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaits un skaitliskais sastāvs (balsošana)
  6.3.2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.4.Atpūtas laivas un ūdens motocikli ***I (balsošana)
  6.5.Profesionālo kvalifikāciju atzīšana un administratīvā sadarbība, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ***I (balsošana)
  6.6.ES un Armēnijas nolīgums par vīzu atvieglotu izsniegšanu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.7.ES un Armēnijas nolīgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti *** (balsošana)
  6.8.Atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem (balsošana)
  6.9.Dzīvnieku izcelsmes pārtika un produkti (balsošana)
  6.10.ES un Ķīnas sarunas par divpusēju nolīgumu ieguldījumu jomā (balsošana)
  6.11.ES un Taivānas tirdzniecības attiecības (balsošana)
  6.12.Ar gaisa kuģu ekspluatāciju saistītās tehniskās prasības un administratīvās procedūras (balsošana)
 7.Svinīgā sēde — Senegāla
 8.Balsošanas laiks (turpinājums)
  8.1.Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums ***I (balsošana)
  8.2.ES un dalībvalstu veiktie pasākumi Sīrijas konflikta izraisīto bēgļu plūsmu problemātikas risināšanai (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Komiteju un delegāciju sastāvs
 13.Romu tautības iedzīvotāju stāvoklis (debates)
 14.Labējā ekstrēmisma pastiprināšanās Eiropā (debates)
 15.Iespējamā CIP gūstekņu nogādāšana un nelikumīga turēšana apcietinājumā Eiropas valstīs (debates)
 16.Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (debates)
 17.Komiteju sastāvs
 18.Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR) ***I (debates)
 19.SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (debates)
 20.Tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbības stiprināšana Eiropas Savienībā (debates)
 21.Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) nākotne (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (181 kb) Apmeklējumu reģistrs (62 kb)    Balsojumi pēc saraksta (1843 kb) 
 
Protokols (170 kb) Apmeklējumu reģistrs (36 kb) Balsojumu rezultāti (339 kb) Balsojumi pēc saraksta (791 kb) 
 
Protokols (244 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (743 kb) Balsojumi pēc saraksta (1905 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika