Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 9 ta' Ottubru 2013 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Miżuri tal-UE u tal-Istati Membri biex jiġi affrontat il-fluss tar-refuġjati li rriżulta mill-konflitt fis-Sirja (dibattitu)
 5.Ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali u l-kooperezzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern ***I (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Ftehim Interistituzzjonali (FII) bejn il-Parlament Ewropew u l-BĊE dwar il-kooperazzjoni rigward proċeduri marbuta mal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.2.Numru u kompożizzjoni numerika tad-delegazzjonijiet interparlamentari, id-delegazzjonijiet għall-kumitati parlamentari konġunti u d-delegazzjonijiet għall-kumitati parlamentari ta' kooperazzjoni u għall-Assemblej Parlamentari multilaterali (votazzjoni)
  6.3.Kwittanza 2011: Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.4.Id-dgħajjes illi jintużaw għar-rikreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali ***I (votazzjoni)
  6.5.Ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali u l-kooperezzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern ***I (votazzjoni)
  6.6.Ftehim UE-Armenja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.7.Ftehim UE-Armenja dwar ir-riammissjoni ta’ persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni *** (votazzjoni)
  6.8.Indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel (votazzjoni)
  6.9.Ikel u prodotti li joriġinaw mill-annimali (votazzjoni)
  6.10.Negozjati UE-Ċina għal ftehim ta' investiment bilaterali (votazzjoni)
  6.11.Relazzjonijiet kummerċjali UE-Tajwan (votazzjoni)
  6.12.Rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru (votazzjoni)
 7.Seduta solenni - Is-Senegal
 8.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  8.1.Emenda tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent ***I (votazzjoni)
  8.2.Miżuri tal-UE u tal-Istati Membri biex jiġi affrontat il-fluss tar-refuġjati li rriżulta mill-konflitt fis-Sirja (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 13.Is-sitwazzjoni tar-Rom (dibattitu)
 14.Żieda tal-estremiżmu lemini fl-Ewropa (dibattitu)
 15.L-allegati trasportazzjoni u żamma illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA (dibattitu)
 16.Flussi migratorji fil-Baħar Mediterran, b'attenzjoni partikolari għall-avvenimenti traġiċi viċin Lampedusa (dibattitu)
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati
 18.L-istabbiliment tas-Sistema Ewropea ta' Sorveljanza tal-Fruntieri (EUROSUR) ***I (dibattitu)
 19.Sospensjoni tal-ftehim SWIFT b'riżultat tas-sorveljanza mill-NSA (dibattitu)
 20.It-tisħiħ tal-kooperazzjoni transkonfinali fil-qasam tal-infurzar tal-liġi fl-UE (dibattitu)
 21.Il-futur taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) (dibattitu)
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (182 kb) Lista tal-Membri preżenti (62 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1843 kb) 
 
Minuti (173 kb) Lista tal-Membri preżenti (36 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (335 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (775 kb) 
 
Minuti (253 kb) Lista tal-Membri preżenti (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (742 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1824 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza