Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 9 oktober 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien (debatt)
 5.Erkännande av yrkeskvalifikationer och administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***I (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och ECB om samarbetet avseende förfarandena i samband med den gemensamma tillsynsmekanismen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Antalet och antalet ledamöter i interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar (omröstning)
  
6.3.Ansvarsfrihet 2011: Europeiska rådet och rådet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Fritidsbåtar och vattenskotrar ***I (omröstning)
  
6.5.Erkännande av yrkeskvalifikationer och administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***I (omröstning)
  
6.6.Avtal mellan EU och Armenien om förenklat utfärdande av viseringar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.7.Avtal mellan EU och Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd *** (omröstning)
  
6.8.Godkända hälsopåståenden om livsmedel (omröstning)
  
6.9.Livsmedel och produkter av animaliskt ursprung (omröstning)
  
6.10.Förhandlingar mellan EU och Kina om ett bilateralt investeringsavtal (omröstning)
  
6.11.Handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan (omröstning)
  
6.12.Tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift (omröstning)
 7.Högtidligt möte – Senegal
 8.Omröstning (fortsättning)
  
8.1.Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I (omröstning)
  
8.2.EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Situationen för romer (debatt)
 14.Tilltagande högerextremism i Europa (debatt)
 15.CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (debatt)
 16.Migrationsströmmar i Medelhavsområdet, med särskild fokus på de tragiska händelserna utanför Lampedusa (debatt)
 17.Utskottens sammansättning
 18.Europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) ***I (debatt)
 19.Suspendering av Swift-avtalet till följd av NSA:s övervakning (debatt)
 20.Stärkandet av det gränsöverskridande samarbetet om brottsbekämpning i EU (debatt)
 21.Framtiden för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (181 kb) Närvarolista (62 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1843 kb) 
 
Protokoll (176 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (305 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (754 kb) 
 
Protokoll (239 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (602 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1890 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy