Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2676(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000091/2013 (B7-0507/2013)

Разисквания :

PV 10/10/2013 - 2
CRE 10/10/2013 - 2

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 10 октомври 2013 г. - Страсбург

2. Дискриминация, основана на кастовата система (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000091/2013) зададен от Eva Joly, от името на комисията по развитие, към Комисията: Дискриминация въз основа на кастова принадлежност (2013/2676(RSP)) (B7-0507/2013)

Eva Joly разви въпроса.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Alf Svensson, от името на групата PPE, Michael Cashman, от името на групата S&D, Leonidas Donskis, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Phil Bennion, Martina Anderson и Ria Oomen-Ruijten.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Paul Murphy.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Eva Joly, от името на комисията по развитие, относно дискриминацията, основана на кастов признак (2013/2676(RSP)) (B7-0434/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 10.10.2013.

Правна информация - Политика за поверителност