Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2676(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000091/2013 (B7-0507/2013)

Debatten :

PV 10/10/2013 - 2
CRE 10/10/2013 - 2

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 10 oktober 2013 - Straatsburg

2. Discriminatie op grond van kaste (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000091/2013) van Eva Joly, namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking, aan de Commissie: Discriminatie op grond van kaste (2013/2676(RSP)) (B7-0507/2013)

Eva Joly licht de vraag toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Alf Svensson, namens de PPE-Fractie, Michael Cashman, namens de S&D-Fractie, Leonidas Donskis, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Mikael Gustafsson, namens de GUE/NGL-Fractie, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Phil Bennion, Martina Anderson en Ria Oomen-Ruijten.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Paul Murphy.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Eva Joly, namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking, over discriminatie op grond van kaste (2013/2676(RSP)) (B7-0434/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 10.10.2013

Juridische mededeling - Privacybeleid