Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2836(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000089/2013 (B7-0506/2013)

Keskustelut :

PV 10/10/2013 - 3
CRE 10/10/2013 - 3

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 10. lokakuuta 2013 - Strasbourg

3. Oikeusvaltion periaatteet ja ihmisoikeudet Venäjällä erityisesti muukalaisvihan ja homofobian kannalta (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000089/2013) Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen ja Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Oikeusvaltion periaatteet ja ihmisoikeudet Venäjällä (etenkin muukalaisvihan ja homofobian kannalta) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000101/2013) Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Oikeusvaltion periaatteet ja ihmisoikeudet Venäjällä etenkin muukalaisvihan ja homofobian kannalta (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000102/2013) Kristiina Ojuland ja Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Oikeusvaltion periaatteet ja ihmisoikeudet Venäjällä (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000103/2013) Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman ja Sergio Gutiérrez Prieto S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Oikeusvaltion periaatteet ja ihmisoikeudet Venäjällä etenkin muukalaisvihan ja homofobian kannalta (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013)

Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong ja Michael Cashman esittelivät kysymykset B7-0506/2013, B7-0513/2013 ja B7-0515/2013.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Krzysztof Lisek PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ewald Stadler, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček ja Oldřich Vlasák.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Leonidas Donskis, Paul Murphy ja Andrew Henry William Brons.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö