Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2836(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000089/2013 (B7-0506/2013)

Debatten :

PV 10/10/2013 - 3
CRE 10/10/2013 - 3

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 10 oktober 2013 - Straatsburg

3. Rechtsstaat en mensenrechten in Rusland met name wat betreft xeno- en homofobie (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000089/2013) van Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen en Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: rechtsstaat en mensenrechten in Rusland (in het bijzonder met betrekking tot vreemdelingenhaat en homofobie) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000101/2013) van Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Rechtsstaat en mensenrechten in Rusland, in het bijzonder met betrekking tot vreemdelingenhaat en homofobie (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000102/2013) van Kristiina Ojuland en Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: De rechtsstaat en de mensenrechten in Rusland (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000103/2013) van Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman en Sergio Gutiérrez Prieto, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: De rechtsstaat en de mensenrechten in Rusland, met name wat xenofobie en homofobie betreft (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013)

Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong en Michael Cashman lichten de vragen toe B7-0506/2013, B7-0513/2013 en B7-0515/2013.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Lisek, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Ewald Stadler, niet-fractiegebonden lid, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček en Oldřich Vlasák.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Leonidas Donskis, Paul Murphy en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid