Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2836(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000089/2013 (B7-0506/2013)

Dezbateri :

PV 10/10/2013 - 3
CRE 10/10/2013 - 3

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 10 octombrie 2013 - Strasbourg

3. Statul de drept și drepturile omului în Rusia (în special în ceea ce privește xenofobia și homofobia) (dezbatere)
Stenograma

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000089/2013) adresată Comisiei de Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen şi Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE: Statul de drept și drepturile omului în Rusia (în special în ceea ce privește xenofobia și homofobia) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000101/2013) adresată Comisiei de Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa şi Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL: Statul de drept și drepturile omului în Rusia cu accent pe xenofobie și homofobie (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000102/2013) adresată Comisiei de Kristiina Ojuland şi Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE: Statul de drept și drepturile omului în Rusia (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000103/2013) adresată Comisiei de Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman şi Sergio Gutiérrez Prieto, în numele Grupului S&D: Statul de drept și drepturile omului în Rusia, în special în ce privește xenofobia și homofobia (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013)

Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong şi Michael Cashman au dezvoltat întrebările B7-0506/2013, B7-0513/2013 şi B7-0515/2013.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Krzysztof Lisek, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Ewald Stadler, neafiliat, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček şi Oldřich Vlasák.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Leonidas Donskis, Paul Murphy şi Andrew Henry William Brons.

A intervenit Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate