Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2836(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000089/2013 (B7-0506/2013)

Rozpravy :

PV 10/10/2013 - 3
CRE 10/10/2013 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 10. októbra 2013 - Štrasburg

3. Právny štát a ľudské práva v Rusku, najmä so zreteľom na xenofóbiu a homofóbiu (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000089/2013), ktorú položili Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen a Werner Schulz v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Právny štát a ľudské práva v Rusku (najmä so zreteľom na xenofóbiu a homofóbiu) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000101/2013), ktorú položili Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Právny štát a ľudské práva v Rusku so zreteľom na xenofóbiu a homofóbiu (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000102/2013), ktorú položili Kristiina Ojuland a Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Právny štát a ľudské práva v Rusku (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000103/2013), ktorú položili Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman a Sergio Gutiérrez Prieto v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Právny štát a ľudské práva v Rusku, najmä so zreteľom na xenofóbiu a homofóbiu (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013)

Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong a Michael Cashman rozvinuli otázky B7-0506/2013, B7-0513/2013 a B7-0515/2013.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Krzysztof Lisek v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Ewald Stadler – nezaradený poslanec, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček a Oldřich Vlasák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Leonidas Donskis, Paul Murphy a Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia