Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0066(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0131/2013

Ingediende teksten :

A7-0131/2013

Debatten :

PV 10/10/2013 - 5
CRE 10/10/2013 - 5

Stemmingen :

PV 10/10/2013 - 9.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0417

Notulen
Donderdag 10 oktober 2013 - Straatsburg

5. Cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, wat betreft het op de markt brengen van cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] Rapporteur: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

Vladko Todorov Panayotov leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Zofija Mazej Kukovič, namens de PPE-Fractie, Daciana Octavia Sârbu, namens de S&D-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, en Alexander Mirsky.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alajos Mészáros, Franz Obermayr, Mairead McGuinness en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en Vladko Todorov Panayotov.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 10.10.2013

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.20 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid