Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0066(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0131/2013

Ingivna texter :

A7-0131/2013

Debatter :

PV 10/10/2013 - 5
CRE 10/10/2013 - 5

Omröstningar :

PV 10/10/2013 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0417

Protokoll
Torsdagen den 10 oktober 2013 - Strasbourg

5. Bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på marknaden av bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] Föredragande: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

Vladko Todorov Panayotov redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Zofija Mazej Kukovič för PPE-gruppen, Daciana Octavia Sârbu för S&D-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, och Alexander Mirsky.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alajos Mészáros, Franz Obermayr, Mairead McGuinness och Seán Kelly.

Talare: Maroš Šefčovič och Vladko Todorov Panayotov.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 10.10.2013

(Sammanträdet avbröts kl. 11.20, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy