Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2702(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0378/2013

Keskustelut :

PV 09/10/2013 - 15
CRE 09/10/2013 - 15

Äänestykset :

PV 10/10/2013 - 9.4
CRE 10/10/2013 - 9.4

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0418

Pöytäkirja
Torstai 10. lokakuuta 2013 - Strasbourg

9.4. Euroopan maiden alueen epäilty käyttö CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013 ja B7-0381/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0378/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0378/2013, B7-0379/2013 ja B7-0381/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon ja Pavel Poc S&D-ryhmän puolesta,

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0418)

(Päätöslauselmaesitys B7-0380/2013 raukesi.)

Puheenvuorot:

Petri Sarvamaa äänestyksen jälkeen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö