Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2702(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0378/2013

Debatter :

PV 09/10/2013 - 15
CRE 09/10/2013 - 15

Omröstningar :

PV 10/10/2013 - 9.4
CRE 10/10/2013 - 9.4

Antagna texter :

P7_TA(2013)0418

Protokoll
Torsdagen den 10 oktober 2013 - Strasbourg

9.4. CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013 och B7-0381/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0378/2013

(ersätter B7-0378/2013, B7-0379/2013 och B7-0381/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon och Pavel Poc för S&D-gruppen,

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen,

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0418)

(Resolutionsförslag B7-0380/2013 bortföll.)

Inlägg:

Petri Sarvamaa yttrade sig efter omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy