Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2013(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0299/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0299/2013

Συζήτηση :

PV 10/10/2013 - 4
CRE 10/10/2013 - 4

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2013 - 9.7
CRE 10/10/2013 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0421

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

9.7. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2012 (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2012 [2013/2013(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0421)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου