Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2872(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0449/2013

Συζήτηση :

PV 10/10/2013 - 15.1
CRE 10/10/2013 - 15.1

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2013 - 16.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0422

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

15.1. Πρόσφατες περιπτώσεις βίας και διώξεων σε βάρος χριστιανών, ιδιαίτερα στη Μααλούλα (Συρία), στην Πεσαβάρ (Πακιστάν) και η υπόθεση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 και B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

Οι Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Véronique De Keyser, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Marek Henryk Migalski, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Diane Dodds, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Bernd Posselt, Seán Kelly και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam και Tarja Cronberg.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου