Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2872(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0449/2013

Debatter :

PV 10/10/2013 - 15.1
CRE 10/10/2013 - 15.1

Omröstningar :

PV 10/10/2013 - 16.1

Antagna texter :

P7_TA(2013)0422

Protokoll
Torsdagen den 10 oktober 2013 - Strasbourg

15.1. Fall nyligen med våld mot och förföjelse av kristna, särskilt i Maaloula (Syrien), Peshawar (Pakistan) och fallet med pastor Saeed Abedini (Iran)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 och B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Véronique De Keyser, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Henryk Migalski, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Diane Dodds, Philip Claeys, grupplös, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, Seán Kelly och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam och Tarja Cronberg.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.1 i protokollet av den 10.10.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy