Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2873(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0444/2013

Συζήτηση :

PV 10/10/2013 - 15.2
CRE 10/10/2013 - 15.2

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2013 - 16.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0423

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

15.2. Συγκρούσεις στο Σουδάν και επακόλουθη λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 και B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

Οι Ryszard Czarnecki, Nicole Kiil-Nielsen, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, και Joanna Senyszyn.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah και Bogusław Sonik.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου