Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2874(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0446/2013

Συζήτηση :

PV 10/10/2013 - 15.3
CRE 10/10/2013 - 15.3

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2013 - 16.3
CRE 10/10/2013 - 16.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0424

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

15.3. Πρόσφατα επεισόδια βίας στο Ιράκ
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 και B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

Οι Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu, που απαντά επίσης και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Göran Färm, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Sari Essayah.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου