Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2874(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0446/2013

Debatter :

PV 10/10/2013 - 15.3
CRE 10/10/2013 - 15.3

Omröstningar :

PV 10/10/2013 - 16.3
CRE 10/10/2013 - 16.3

Antagna texter :

P7_TA(2013)0424

Protokoll
Torsdagen den 10 oktober 2013 - Strasbourg

15.3. Våldsamma händelser nyligen i Irak
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 och B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, Göran Färm för S&D-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, och Sari Essayah.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki och Seán Kelly.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.3 i protokollet av den 10.10.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy