Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 10. října 2013 - Štrasburk

15. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 7.10.2013)


15.1. Nedávné případy násilí a pronásledování křesťanů, zejména v Malúle (Sýrie) a Péšávaru (Pákistán) a případ pastora Saída Abediního (Írán)

Návrhy usnesení B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 a B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Thomas Mann za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Véronique De Keyser, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Henryk Migalski, Bastiaan Belder za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Diane Dodds, Philip Claeys nezařazený, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Posselt, Seán Kelly a Csaba Sógor.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam a Tarja Cronberg.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.1 zápisu ze dne 10.10.2013


15.2. Střety v Súdánu a následná cenzura sdělovacích prostředků

Návrhy usnesení B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 a B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

Ryszard Czarnecki, Nicole Kiil-Nielsen, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE, Corina Creţu za skupinu S&D, Adam Bielan za skupinu ECR, Franz Obermayr nezařazený, a Joanna Senyszyn.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sari Essayah a Bogusław Sonik.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.2 zápisu ze dne 10.10.2013


15.3. Nedávné násilí v Iráku

Návrhy usnesení B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 a B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei a Marie-Christine Vergiat uvedli návrh usnesení.

Vystoupili: Petri Sarvamaa za skupinu PPE, Göran Färm za skupinu S&D, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, a Sari Essayah.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki a Seán Kelly.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.3 zápisu ze dne 10.10.2013

Právní upozornění - Ochrana soukromí