Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 10 października 2013 r. - Strasburg

15. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 7.10.2013)


15.1. Ostatnie przypadki przemocy i prześladowania chrześcijan, w szczególności w Maaluli (Syria), Peszawarze (Pakistan) oraz sprawa pastora Saeeda Abediniego (Iran)

Projekty rezolucji B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 i B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Véronique De Keyser, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Henryka Migalskiego, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Diane Dodds, Philip Claeys niezrzeszony, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Posselta, Seán Kelly i Csaba Sógor.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam i Tarja Cronberg.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.1 protokołu z dnia 10.10.2013 r.


15.2. Starcia w Sudanie i związana z tym cenzura mediów

Projekty rezolucji B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 i B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

Ryszard Czarnecki, Nicole Kiil-Nielsen, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, Corina Creţu w imieniu grupy S&D, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Franz Obermayr niezrzeszony i Joanna Senyszyn.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah i Bogusław Sonik.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.2 protokołu z dnia 10.10.2013 r.


15.3. Niedawne akty przemocy w Iraku

Projekty rezolucji B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 i B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cristiana Dana Predę, Monica Luisa Macovei i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, Göran Färm w imieniu grupy S&D, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki i Seán Kelly.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.3 protokołu z dnia 10.10.2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności