Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 oktober 2013 - Strasbourg

15. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 7.10.2013).


15.1. Fall nyligen med våld mot och förföjelse av kristna, särskilt i Maaloula (Syrien), Peshawar (Pakistan) och fallet med pastor Saeed Abedini (Iran)

Resolutionsförslag B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 och B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Véronique De Keyser, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Henryk Migalski, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Diane Dodds, Philip Claeys, grupplös, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, Seán Kelly och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam och Tarja Cronberg.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.1 i protokollet av den 10.10.2013


15.2. Sammandrabbningar i Sudan och därpå följande mediecensur

Resolutionsförslag B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 och B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

Ryszard Czarnecki, Nicole Kiil-Nielsen, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, Corina Creţu för S&D-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, och Joanna Senyszyn.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah och Bogusław Sonik.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.2 i protokollet av den 10.10.2013


15.3. Våldsamma händelser nyligen i Irak

Resolutionsförslag B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 och B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, Göran Färm för S&D-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, och Sari Essayah.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki och Seán Kelly.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.3 i protokollet av den 10.10.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy