Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2872(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0449/2013

Rozpravy :

PV 10/10/2013 - 15.1
CRE 10/10/2013 - 15.1

Hlasování :

PV 10/10/2013 - 16.1

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0422

Zápis
Čtvrtek, 10. října 2013 - Štrasburk

16.1. Nedávné případy násilí a pronásledování křesťanů, zejména v Malúle (Sýrie) a Péšávaru (Pákistán) a případ pastora Saída Abediního (Írán) (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 a B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0449/2013

(nahrazující B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 a B7-0454/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann a Bogusław Sonik za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou a María Muñiz De Urquiza za skupinu S&D,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers a Jaroslav Paška za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2013)0422)

(Návrh usnesení B7-0453/2013 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí