Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2872(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0449/2013

Keskustelut :

PV 10/10/2013 - 15.1
CRE 10/10/2013 - 15.1

Äänestykset :

PV 10/10/2013 - 16.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0422

Pöytäkirja
Torstai 10. lokakuuta 2013 - Strasbourg

16.1. Äskettäinen kristittyihin kohdistettu väkivalta ja vainoaminen, etenkin Maaloulassa (Syyria) ja Peshawarissa (Pakistan), sekä pastori Saeed Abedinin tapaus (Iran) (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 ja B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0449/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 ja B7-0454/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou ja María Muñiz De Urquiza S&D-ryhmän puolesta,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers ja Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0422)

(Päätöslauselmaesitys B7-0453/2013 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö