Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2872(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0449/2013

Debatai :

PV 10/10/2013 - 15.1
CRE 10/10/2013 - 15.1

Balsavimas :

PV 10/10/2013 - 16.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0422

Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 10 d. - Strasbūras

16.1. Naujausi smurto prieš krikščionis ir jų persekiojimo atvejai, ypač Maalouloje (Sirija) ir Peshaware (Pakistane), ir pastoriaus Saeedo Abedini (Iranas) atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 ir B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0449/2013

(keičiama B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 ir B7-0454/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou ir María Muñiz De Urquiza S&D frakcijos vardu,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0422).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0453/2013 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika