Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2872(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0449/2013

Debaty :

PV 10/10/2013 - 15.1
CRE 10/10/2013 - 15.1

Głosowanie :

PV 10/10/2013 - 16.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0422

Protokół
Czwartek, 10 października 2013 r. - Strasburg

16.1. Ostatnie przypadki przemocy i prześladowania chrześcijan, w szczególności w Maaluli (Syria), Peszawarze (Pakistan) oraz sprawa pastora Saeeda Abediniego (Iran) (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 i B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0449/2013

(zastępujący B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 i B7-0454/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou i María Muñiz De Urquiza w imieniu grupy S&D,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers i Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2013)0422)

(Projekt rezolucji B7-0453/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności