Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2872(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0449/2013

Rozpravy :

PV 10/10/2013 - 15.1
CRE 10/10/2013 - 15.1

Hlasovanie :

PV 10/10/2013 - 16.1

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0422

Zápisnica
Štvrtok, 10. októbra 2013 - Štrasburg

16.1. Nedávne prípady násilia voči kresťanom a ich prenasledovania, najmä v Malúle (Sýria) a Péšávare (Pakistan) a prípad kňaza Saída Abidíního (Irán) (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 a B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0449/2013

(nahrádzajúci B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 a B7-0454/2013):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou a María Muñiz De Urquiza v mene skupiny S&D,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2013)0422)

(Návrh uznesenia B7-0453/2013 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia