Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2873(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0444/2013

Dezbateri :

PV 10/10/2013 - 15.2
CRE 10/10/2013 - 15.2

Voturi :

PV 10/10/2013 - 16.2

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0423

Proces-verbal
Joi, 10 octombrie 2013 - Strasbourg

16.2. Conflictele din Sudan și cenzurarea ulterioară a presei (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 şi B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0444/2013

(care înlocuieşte B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 şi B7-0457/2013):

depusă de următorii deputaţi:

Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou şi María Muñiz De Urquiza, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Graham Watson, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL,

Jaroslav Paška.

Adoptat (P7_TA(2013)0423)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate