Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2874(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0446/2013

Rozpravy :

PV 10/10/2013 - 15.3
CRE 10/10/2013 - 15.3

Hlasování :

PV 10/10/2013 - 16.3
CRE 10/10/2013 - 16.3

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0424

Zápis
Čtvrtek, 10. října 2013 - Štrasburk

16.3. Nedávné násilí v Iráku (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 a B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0446/2013

(nahrazující B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 a B7-0462/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler a Bogusław Sonik za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou a María Muñiz De Urquiza za skupinu S&D,

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff a Marietje Schaake za skupinu ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,

Jaroslav Paška.

přijat (P7_TA(2013)0424)

(Návrh usnesení B7-0461/2013 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí