Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2874(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0446/2013

Debaty :

PV 10/10/2013 - 15.3
CRE 10/10/2013 - 15.3

Głosowanie :

PV 10/10/2013 - 16.3
CRE 10/10/2013 - 16.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0424

Protokół
Czwartek, 10 października 2013 r. - Strasburg

16.3. Niedawne akty przemocy w Iraku (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 i B7-0462/2013 2013/2874(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0446/2013

(zastępujący B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 i B7-0462/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou i María Muñiz De Urquiza w imieniu grupy S&D,

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR,

Jaroslav Paška.

Przyjęto (P7_TA(2013)0424)

(Projekt rezolucji B7-0461/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności