Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2874(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0446/2013

Rozpravy :

PV 10/10/2013 - 15.3
CRE 10/10/2013 - 15.3

Hlasovanie :

PV 10/10/2013 - 16.3
CRE 10/10/2013 - 16.3

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0424

Zápisnica
Štvrtok, 10. októbra 2013 - Štrasburg

16.3. Nedávne prípady násilia v Iraku (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 a B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0446/2013

(nahrádzajúci B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 a B7-0462/2013):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou a María Muñiz De Urquiza v mene skupiny S&D,

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,

Jaroslav Paška.

Prijatý (P7_TA(2013)0424)

(Návrh uznesenia B7-0461/2013 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia