Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2874(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0446/2013

Debatter :

PV 10/10/2013 - 15.3
CRE 10/10/2013 - 15.3

Omröstningar :

PV 10/10/2013 - 16.3
CRE 10/10/2013 - 16.3

Antagna texter :

P7_TA(2013)0424

Protokoll
Torsdagen den 10 oktober 2013 - Strasbourg

16.3. Våldsamma händelser nyligen i Irak (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 och B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0446/2013

(ersätter B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 och B7-0462/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou och María Muñiz De Urquiza för S&D-gruppen,

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff och Marietje Schaake för ALDE-gruppen,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,

Jaroslav Paška.

Antogs (P7_TA(2013)0424)

(Resolutionsförslag B7-0461/2013 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy