Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 oktober 2013 - Strasbourg

16. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


16.1. Fall nyligen med våld mot och förföjelse av kristna, särskilt i Maaloula (Syrien), Peshawar (Pakistan) och fallet med pastor Saeed Abedini (Iran) (omröstning)

16.2. Sammandrabbningar i Sudan och därpå följande mediecensur (omröstning)

16.3. Våldsamma händelser nyligen i Irak (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy