Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 10. října 2013 - Štrasburk

18. Předložení dokumentů
Doslovné záznamy

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy s cílem umožnit Grónsku členství v Kimberleyském systému certifikace (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy dobrovolně konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, JURI, IMCO

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity EU (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh na rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, AGRI, ENVI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

Právní upozornění - Ochrana soukromí