Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 10. listopada 2013. - Strasbourg

18. Podnošenje dokumenata
Doslovno izvješće

Vijeće i Komisija podnijeli su sljedeće dokumente:

- Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka kojima se omogućuje sudjelovanje Grenlanda u postupku certificiranja Procesa Kimberley (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

upućeno

nadležni :

INTA

mišljenje :

DEVE, AFET

- Prlijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom koncesija u rasporedima Republike Bugarske i Rumunjske u okviru njihova pristupanja Europskoj uniji (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

upućeno

nadležni :

INTA

mišljenje :

AFET

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o indeksima koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
U skladu s člankom 124. stavkom 1. Poslovnika predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom .

U skladu s odredbama članka 282. stavka 5. Ugovora, predsjednik se može savjetovati i s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležni :

ECON

mišljenje :

BUDG, JURI, IMCO

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti EU-a (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

upućeno

nadležni :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Indonezije o provedbi zakonodavstva na području šumarstva, upravljanju drvnom građom i trgovini proizvodima od drvne sirovine pri uvozu u Europsku uniju (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

upućeno

nadležni :

INTA

mišljenje :

DEVE, AGRI, ENVI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Mauricijusa (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

upućeno

nadležni :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju protokola kojim se određuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos utvrđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda s druge strane (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

upućeno

nadležni :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti